Ogłoszenie o wyborze oferty dot. druku materiałów promocyjnych Teatru

Teatr Kameralny w Bydgoszczy ogłasza, iż w odpowiedzi na nadesłane oferty dotyczące druku materiałów promocyjnych Teatru, wyłonił firmę, z której usług będzie korzystał.

W załączniku znajduje się ogłoszenie o wyborze oferty w trybie nieprzetargowym.

Dziękujemy wszystkim firmom, które skierowały do nas swoje oferty.

Ogłoszenie o wyborze oferty w trybie nieprzetargowym

Program „Lato w teatrze” – „Las w nas”. Szczegóły i zapisy

Autor grafiki: Maciej Mizgalski

W ramach programu „Lato w teatrze” Teatr Kameralny w Bydgoszczy będzie organizował w dniach 17-30.08.2020 roku projekt pn. „Las w nas”, w którym weźmie udział 24 dzieci w wieku 9-12 lat. Młodzi pasjonaci sztuki wezmą udział w półkoloniach teatralnych, podczas których będą przyglądać się światu zwierząt. Co łączy ludzi z nimi? Czego możemy się od nich nauczyć? Co myślą zwierzęta, gdy spoglądają na ludzi? Na te i na inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas warsztatów artystycznych, w trakcie których będziemy bacznie obserwować i naśladować zwierzęta. Odkryjemy zalety nawiązywania bliskich relacji z nimi. Poprzez artystyczne eksperymenty będziemy szukać w sobie cech zwierząt, uczyć się uważności na innych i spróbujemy znaleźć sposoby na to, by  zbliżyć się do otaczającej nas fauny. W czasie warsztatów aktorskich, muzyczno-aktorskich i plastyczno-aktorskich powstanie spektakl, w którym dzieci zabiorą głos na temat relacji człowieka z naturą. Kluczową rolą w projekcie spełnią improwizacje teatralne, twórcze zabawy ze skojarzeniami i frazeologizmami związanymi ze światem zwierząt oraz zadania uczące empatii i uważności. Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystent/asystentka dyrektora – sekretarz/sekretarka

Teatr Kameralny w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystent/asystentka dyrektora – sekretarz/sekretarka

Teatr Kameralny w Bydgoszczy jest nowo organizowaną i prowadzoną przez Miasto Bydgoszcz samorządową instytucją kultury. Głównym celem działalności jest wystawianie przedstawień teatralnych, realizacja działań edukacyjnych oraz innych projektów o charakterze teatralnym adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku asystent/asystentka dyrektora – sekretarz/sekretarka należeć przede wszystkim będzie:

 • Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Teatru (ewidencji oraz ekspedycji korespondencji).
 • Prowadzenie ewidencji umów i zamówień.
 • Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów i korespondencji.
 • Organizacja pracy i obsługa biura dyrektora i zastępcy dyrektora.
 • Ewidencjonowanie i gromadzenie zbioru wewnętrznych aktów normatywnych.
 • Publikacja i aktualizacja informacji, zarządzeń i komunikatów na tablicach ogłoszeń i w sieci Intranet.
 • Prowadzenie ewidencji umów cywilnoprawnych.
 • Redakcja i aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej Teatru.
 • Obsługa skrzynki Teatru na platformie elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
 • Prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych.
 • Prenumerata prasy i czasopism fachowych.
 • Prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości w zakresie kontroli zarządczej w Teatrze.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe z zakresu administracji,
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • Umiejętność organizacji własnej pracy oraz pracy w zespole,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
 • Znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 września 2020 roku.
 • Stabilność zatrudnienia.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

audycje@teatrkameralny.com w tytule maila wpisując: CV sekretariat.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 lipca 2020 roku.

Teatr zastrzega sobie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 • CV wraz ze zdjęciem i z zapisem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji Teatru Kameralnego w Bydgoszczy,
 • list motywacyjny,
 • podpisaną odręcznie treść oświadczenia dostępną poniżej (Zgłoszenia bez podpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane podczas procesu rekrutacji.)

 

Kandydaci proszeni są o podpisanie i dołączenie do maila poniższego oświadczenia:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.
 3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 12 miesięcy. (*Niewłaściwe proszę skreślić.)
 4. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz, tel. 885904192).
 5. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 9. Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 885904192, biuro@teatrkameralny.com

Treść ogłoszenia do pobrania: Ogłoszenie – obsługa sekretariatu

Informacja o zakończeniu naboru do zespołu artystycznego Teatru Kameralnego w Bydgoszczy

Informujemy, że zakończony został nabór do zespołu artystycznego Teatru Kameralnego w Bydgoszczy, który został ogłoszony 24 stycznia 2020 roku.

W I etapie rozpatrzono 150 aplikacji, które wpłynęły do Teatru.

Do II etapu zostało zakwalifikowanych 87 osób.

Po przeprowadzeniu audycji online do III etapu zaproszono 18 osób.

Trzeci i ostatni etap rekrutacji odbył się 18 maja 2020 roku w Bydgoszczy. Na rozmowę stawili się wszyscy zaproszeni kandydaci.

Komisja w składzie: Anna Domżalska, Arkadiusz Klucznik, Mariusz Napierała oraz Agnieszka Jagiełło (sekretarz komisji) postanowiła, że rekomenduje wymienione osoby jako kandydatów zaproszonych do zespołu aktorskiego Teatru Kameralnego w Bydgoszczy:

 1. Katarzyna Chmara
 2. Katarzyna Domalewska
 3. Mateusz Feliński
 4. Iga Jambor-Skupniewicz / od 01.01.2021
 5. Sara Lech
 6. Michał Pieczatowski
 7. Alicja Pietruszka
 8. Łukasz Przykłocki
 9. Michał Rybak
 10. Julia Rzepecka

Wyniki konkursu na teatralną animację wiersza

Szanowni Państwo,

Decyzją jury konkursowego w składzie Mariusz Napierała – przewodniczący jury, Agnieszka Jagiełło, Radosław Drygas postanowiono:

W kategorii wiekowej 3-7 lat przyznać I nagrodę Hani Bieniaszczyk i nie przyznawać wyróżnienia.

W kategorii wiekowej 8-14 lat przyznać I nagrodę Irminie Marciniak a wyróżnienie Emilii Grodzkiej i Mai Paprockiej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy pomysłów na własne teatralne animacje wierszy!

Nagrodzone filmiki zostaną zaprezentowane na stronie Teatru na portalu Facebook w Dzień Dziecka.

Ze opiekunami zwycięzców skontaktujemy się osobiście w celu przekazania nagród.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. edukacji

Teatr Kameralny w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalista ds. edukacji.

Teatr Kameralny w Bydgoszczy jest nowo organizowaną i prowadzoną przez Miasto Bydgoszcz samorządową instytucją kultury. Głównym celem działalności jest wystawianie przedstawień teatralnych, realizacja działań edukacyjnych oraz innych projektów o charakterze teatralnym adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku specjalista ds. edukacji należeć będzie przede wszystkim:

 • Opracowanie programu zajęć edukacyjnych adresowanych do różnych grup odbiorców;
 • Stała współpraca z wszystkimi działami Teatru oraz doangażowanymi realizatorami i artystami w zakresie edukacji teatralnej;
 • Budowanie i rozwój relacji pomiędzy widzami a Teatrem;
 • Prowadzenie cyklicznych i niecyklicznych zajęć warsztatowych;
 • Angażowanie zewnętrznych realizatorów cyklicznych i niecyklicznych zajęć warsztatowych;
 • Prowadzenie stałej współpracy z instytucjami zajmującymi się edukacją teatralną oraz z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji teatralnej;
 • Współtworzenie wniosków aplikacyjnych o granty.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe w zakresie pedagogiki teatru;
 • Znajomość specyfiki funkcjonowania teatru instytucjonalnego;
 • Minimum dwuletnie doświadczenie pracy w roli pedagoga teatru;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury i placówkami kulturalno-oświatowymi;
 • Doświadczenie w tworzeniu wniosków aplikacyjnych o granty na realizację projektów;
 • Dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowych atutem.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od 16 sierpnia 2020 roku w organizowanym zespole nowo powstałego teatru;
 • Udział w ciekawych projektach kulturalnych i edukacyjnych;
 • Przestrzeń do własnego rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych;
 • Stabilność zatrudnienia.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

a.jagiello@teatrkameralny.com w tytule maila wpisując: CV edukacja.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 maja 2020 roku.

Teatr zastrzega sobie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 • CV wraz ze zdjęciem i z zapisem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji Teatru Kameralnego w Bydgoszczy,
 • list motywacyjny,
 • podpisaną odręcznie treść oświadczenia dostępną poniżej (Zgłoszenia bez podpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane podczas procesu rekrutacji.)

 

Kandydaci proszeni są o podpisanie i dołączenie do maila poniższego oświadczenia:

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.
 3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 12 miesięcy. (*Niewłaściwe proszę skreślić.)
 4. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz, tel. 885904192).
 5. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 9. Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 885904192, biuro@teatrkameralny.com.

 

Treść ogłoszenia do pobrania:

treść ogłoszenia_specjalista ds. edukacji_Teatr Kameralny

OGŁOSZENIE O CASTINGU DLA DZIEWCZYNEK

OGŁOSZENIE O CASTINGU DLA DZIEWCZYNEK

Teatr Kameralny w Bydgoszczy ogłasza casting dla dziewczynek w wieku 10-13 lat do roli śpiewanej w spektaklu online „Poczytaj mi… i zaśpiewaj”, którego premierowa emisja odbędzie się 30 maja w publicznej przestrzeni internetowej.

Wymagania:

– wiek 10-13 lat;

– umiejętności wokalne ze szczególnym uwzględnieniem utworów musicalowych;

– możliwość nagrania oddzielnej ścieżki wokalnej do przesłanego przez Teatr podkładu;

– zgoda prawnych opiekunów dziecka na udział w castingu oraz w przypadku wygrania castingu na udział w spektaklu online, który będzie emitowany w publicznej przestrzeni internetowej przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz wiek dziewczynki;
 2. Imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego opiekuna;
 3. Zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych i wizerunku dziecka na potrzeby przeprowadzanego castingu o treści:

Ja niżej podpisany/a jako prawny opiekun………………………. (imię i nazwisko dziecka) wyrażam zgodę na jej udział w castingu do spektaklu online „Poczytaj mi… i zaśpiewaj” realizowanego przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy i przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu, a w przypadku jego wygrania na wykorzystanie jej wizerunku.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres audycje@teatrkameralny.com do 14 maja do godz. 18.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo podkład do piosenki castingowej, do której trzeba będzie wykonać nagranie wokalne wraz z dalszymi informacjami. Na nagrania czekamy najpóźniej do 20 maja do godz. 18.00.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 885 904 191.

Treść ogłoszenia do pobrania:

OGŁOSZENIE O CASTINGU DLA DZIEWCZYNEK

OGŁOSZENIE O KONKURSIE DLA DZIECI!

Uwaga, uwaga!

Startujemy z konkursem skierowanym do naszych najmłodszych widzów. Może wśród Was znajdują się nieodkryte jeszcze talenty? Młodzi reżyserowie, aktorzy, filmowcy – do kamer! Zachęcamy do udziału całe rodziny. To będzie niezapomniane doświadczenie i świetna zabawa!
Wszystkie informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu do pobrania:

Regulamin konkursu na teatralną animację wiersza