Program „Lato w teatrze” – „Las w nas”. Szczegóły i zapisy

Autor grafiki: Maciej Mizgalski

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA. NADAL MOŻLIWE ZAPISY.

W ramach programu „Lato w teatrze” Teatr Kameralny w Bydgoszczy będzie organizował w dniach 17-30.08.2020 roku projekt pn. „Las w nas”, w którym weźmie udział 24 dzieci w wieku 9-12 lat. Młodzi pasjonaci sztuki wezmą udział w półkoloniach teatralnych, podczas których będą przyglądać się światu zwierząt. Co łączy ludzi z nimi? Czego możemy się od nich nauczyć? Co myślą zwierzęta, gdy spoglądają na ludzi? Na te i na inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas warsztatów artystycznych, w trakcie których będziemy bacznie obserwować i naśladować zwierzęta. Odkryjemy zalety nawiązywania bliskich relacji z nimi. Poprzez artystyczne eksperymenty będziemy szukać w sobie cech zwierząt, uczyć się uważności na innych i spróbujemy znaleźć sposoby na to, by  zbliżyć się do otaczającej nas fauny. W czasie warsztatów aktorskich, muzyczno-aktorskich i plastyczno-aktorskich powstanie spektakl, w którym dzieci zabiorą głos na temat relacji człowieka z naturą. Kluczową rolą w projekcie spełnią improwizacje teatralne, twórcze zabawy ze skojarzeniami i frazeologizmami związanymi ze światem zwierząt oraz zadania uczące empatii i uważności. Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystent/asystentka dyrektora – sekretarz/sekretarka

Teatr Kameralny w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystent/asystentka dyrektora – sekretarz/sekretarka

Teatr Kameralny w Bydgoszczy jest nowo organizowaną i prowadzoną przez Miasto Bydgoszcz samorządową instytucją kultury. Głównym celem działalności jest wystawianie przedstawień teatralnych, realizacja działań edukacyjnych oraz innych projektów o charakterze teatralnym adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku asystent/asystentka dyrektora – sekretarz/sekretarka należeć przede wszystkim będzie:

 • Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Teatru (ewidencji oraz ekspedycji korespondencji).
 • Prowadzenie ewidencji umów i zamówień.
 • Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów i korespondencji.
 • Organizacja pracy i obsługa biura dyrektora i zastępcy dyrektora.
 • Ewidencjonowanie i gromadzenie zbioru wewnętrznych aktów normatywnych.
 • Publikacja i aktualizacja informacji, zarządzeń i komunikatów na tablicach ogłoszeń i w sieci Intranet.
 • Prowadzenie ewidencji umów cywilnoprawnych.
 • Redakcja i aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej Teatru.
 • Obsługa skrzynki Teatru na platformie elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
 • Prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych.
 • Prenumerata prasy i czasopism fachowych.
 • Prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości w zakresie kontroli zarządczej w Teatrze.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe z zakresu administracji,
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • Umiejętność organizacji własnej pracy oraz pracy w zespole,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
 • Znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 września 2020 roku.
 • Stabilność zatrudnienia.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

audycje@teatrkameralny.com w tytule maila wpisując: CV sekretariat.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 lipca 2020 roku.

Teatr zastrzega sobie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 • CV wraz ze zdjęciem i z zapisem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji Teatru Kameralnego w Bydgoszczy,
 • list motywacyjny,
 • podpisaną odręcznie treść oświadczenia dostępną poniżej (Zgłoszenia bez podpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane podczas procesu rekrutacji.)

 

Kandydaci proszeni są o podpisanie i dołączenie do maila poniższego oświadczenia:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.
 3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 12 miesięcy. (*Niewłaściwe proszę skreślić.)
 4. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz, tel. 885904192).
 5. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 9. Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 885904192, biuro@teatrkameralny.com

Treść ogłoszenia do pobrania: Ogłoszenie – obsługa sekretariatu

„Poczytaj mi… i zaśpiewaj” 30.05.2020, 11:00 – teatralny koncert online

Teatr Kameralny w Bydgoszczy już po raz trzeci zaprasza widzów w każdym wieku na spotkanie edukacyjne z książką i teatrem w formule online. Tym razem szykujemy koncert teatralny oparty na książkach, które zainspirowały musicale. Przeniesiemy się między innymi do magicznej Krainy Czarów Alicji czy słodkiej fabryki czekolady Charliego.

Wprowadzenie – Mariusz Napierała

Narrator – Jacek Mikołajczyk

Udział wezmą:
Edyta Krzemień,
Marta Wiejak,
Damian Aleksander,
Iga Jambor-Skupniewicz,
Sara Lech,
Łukasz Przykłocki
oraz wyłoniona przez nas z castingu dziewczynka – Maja Golańska.

Aranżacje utworów muzycznych – Jakub Piotrowski

Widzimy się już 30 maja o 11:00! Emisja premiery nastąpi na kanale YouTube Teatru Kameralnego. Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku i do wspólnego oglądania!

/Autorem grafiki jest Maciej Mizgalski.