Informacja o zakończeniu naboru do zespołu artystycznego Teatru Kameralnego w Bydgoszczy

Informujemy, że zakończony został nabór do zespołu artystycznego Teatru Kameralnego w Bydgoszczy, który został ogłoszony 24 stycznia 2020 roku.

W I etapie rozpatrzono 150 aplikacji, które wpłynęły do Teatru.

Do II etapu zostało zakwalifikowanych 87 osób.

Po przeprowadzeniu audycji online do III etapu zaproszono 18 osób.

Trzeci i ostatni etap rekrutacji odbył się 18 maja 2020 roku w Bydgoszczy. Na rozmowę stawili się wszyscy zaproszeni kandydaci.

Komisja w składzie: Anna Domżalska, Arkadiusz Klucznik, Mariusz Napierała oraz Agnieszka Jagiełło (sekretarz komisji) postanowiła, że rekomenduje wymienione osoby jako kandydatów zaproszonych do zespołu aktorskiego Teatru Kameralnego w Bydgoszczy:

 1. Katarzyna Chmara
 2. Katarzyna Domalewska
 3. Mateusz Feliński
 4. Iga Jambor-Skupniewicz / od 01.01.2021
 5. Sara Lech
 6. Michał Pieczatowski
 7. Alicja Pietruszka
 8. Łukasz Przykłocki
 9. Michał Rybak
 10. Julia Rzepecka

Wyniki konkursu na teatralną animację wiersza

Szanowni Państwo,

Decyzją jury konkursowego w składzie Mariusz Napierała – przewodniczący jury, Agnieszka Jagiełło, Radosław Drygas postanowiono:

W kategorii wiekowej 3-7 lat przyznać I nagrodę Hani Bieniaszczyk i nie przyznawać wyróżnienia.

W kategorii wiekowej 8-14 lat przyznać I nagrodę Irminie Marciniak a wyróżnienie Emilii Grodzkiej i Mai Paprockiej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy pomysłów na własne teatralne animacje wierszy!

Nagrodzone filmiki zostaną zaprezentowane na stronie Teatru na portalu Facebook w Dzień Dziecka.

Ze opiekunami zwycięzców skontaktujemy się osobiście w celu przekazania nagród.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. edukacji

Teatr Kameralny w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalista ds. edukacji.

Teatr Kameralny w Bydgoszczy jest nowo organizowaną i prowadzoną przez Miasto Bydgoszcz samorządową instytucją kultury. Głównym celem działalności jest wystawianie przedstawień teatralnych, realizacja działań edukacyjnych oraz innych projektów o charakterze teatralnym adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku specjalista ds. edukacji należeć będzie przede wszystkim:

 • Opracowanie programu zajęć edukacyjnych adresowanych do różnych grup odbiorców;
 • Stała współpraca z wszystkimi działami Teatru oraz doangażowanymi realizatorami i artystami w zakresie edukacji teatralnej;
 • Budowanie i rozwój relacji pomiędzy widzami a Teatrem;
 • Prowadzenie cyklicznych i niecyklicznych zajęć warsztatowych;
 • Angażowanie zewnętrznych realizatorów cyklicznych i niecyklicznych zajęć warsztatowych;
 • Prowadzenie stałej współpracy z instytucjami zajmującymi się edukacją teatralną oraz z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji teatralnej;
 • Współtworzenie wniosków aplikacyjnych o granty.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe w zakresie pedagogiki teatru;
 • Znajomość specyfiki funkcjonowania teatru instytucjonalnego;
 • Minimum dwuletnie doświadczenie pracy w roli pedagoga teatru;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury i placówkami kulturalno-oświatowymi;
 • Doświadczenie w tworzeniu wniosków aplikacyjnych o granty na realizację projektów;
 • Dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowych atutem.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od 16 sierpnia 2020 roku w organizowanym zespole nowo powstałego teatru;
 • Udział w ciekawych projektach kulturalnych i edukacyjnych;
 • Przestrzeń do własnego rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych;
 • Stabilność zatrudnienia.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

a.jagiello@teatrkameralny.com w tytule maila wpisując: CV edukacja.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 maja 2020 roku.

Teatr zastrzega sobie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 • CV wraz ze zdjęciem i z zapisem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji Teatru Kameralnego w Bydgoszczy,
 • list motywacyjny,
 • podpisaną odręcznie treść oświadczenia dostępną poniżej (Zgłoszenia bez podpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane podczas procesu rekrutacji.)

 

Kandydaci proszeni są o podpisanie i dołączenie do maila poniższego oświadczenia:

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.
 3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 12 miesięcy. (*Niewłaściwe proszę skreślić.)
 4. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz, tel. 885904192).
 5. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 9. Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 885904192, biuro@teatrkameralny.com.

 

Treść ogłoszenia do pobrania:

treść ogłoszenia_specjalista ds. edukacji_Teatr Kameralny

OGŁOSZENIE O CASTINGU DLA DZIEWCZYNEK

OGŁOSZENIE O CASTINGU DLA DZIEWCZYNEK

Teatr Kameralny w Bydgoszczy ogłasza casting dla dziewczynek w wieku 10-13 lat do roli śpiewanej w spektaklu online „Poczytaj mi… i zaśpiewaj”, którego premierowa emisja odbędzie się 30 maja w publicznej przestrzeni internetowej.

Wymagania:

– wiek 10-13 lat;

– umiejętności wokalne ze szczególnym uwzględnieniem utworów musicalowych;

– możliwość nagrania oddzielnej ścieżki wokalnej do przesłanego przez Teatr podkładu;

– zgoda prawnych opiekunów dziecka na udział w castingu oraz w przypadku wygrania castingu na udział w spektaklu online, który będzie emitowany w publicznej przestrzeni internetowej przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz wiek dziewczynki;
 2. Imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego opiekuna;
 3. Zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych i wizerunku dziecka na potrzeby przeprowadzanego castingu o treści:

Ja niżej podpisany/a jako prawny opiekun………………………. (imię i nazwisko dziecka) wyrażam zgodę na jej udział w castingu do spektaklu online „Poczytaj mi… i zaśpiewaj” realizowanego przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy i przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu, a w przypadku jego wygrania na wykorzystanie jej wizerunku.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres audycje@teatrkameralny.com do 14 maja do godz. 18.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo podkład do piosenki castingowej, do której trzeba będzie wykonać nagranie wokalne wraz z dalszymi informacjami. Na nagrania czekamy najpóźniej do 20 maja do godz. 18.00.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 885 904 191.

Treść ogłoszenia do pobrania:

OGŁOSZENIE O CASTINGU DLA DZIEWCZYNEK

OGŁOSZENIE O KONKURSIE DLA DZIECI!

Uwaga, uwaga!

Startujemy z konkursem skierowanym do naszych najmłodszych widzów. Może wśród Was znajdują się nieodkryte jeszcze talenty? Młodzi reżyserowie, aktorzy, filmowcy – do kamer! Zachęcamy do udziału całe rodziny. To będzie niezapomniane doświadczenie i świetna zabawa!
Wszystkie informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu do pobrania:

Regulamin konkursu na teatralną animację wiersza

Wierszyki domowe. Poczytaj mi online. TRANSMISJA NA ŻYWO. 25.04.2020.

Wierszyki domowe. Poczytaj mi online. TRANSMISJA NA ŻYWO

Zapraszamy do udziału w kolejnym teatralnym spotkaniu z cyklu „Poczytaj mi”. Ponownie spotkamy się z Wami online i to na żywo.

Tym razem nie będzie to tylko czytanie książki. Aktorzy uchylą dla nas drzwi do swoich domów i zaproszą w podróż po nieznanych dotąd krainach kuchni czy ogrodu. A w trakcie tej wędrówki może się okazać, że różne miejsca i sprzęty są tak naprawdę czym innym, niż do tej pory sądziliśmy.

Wydarzenie ze specjalnym udziałem autora „Wierszyków domowych” Michała Rusinka.

Udział biorą: Hanna Śleszyńska, Łukasz Nowicki, Iga Jambor Skupniewicz, Karolina Kasprzak, Sara Lech, Martyna Matoliniec, Karolina Suchodolska, Łukasz Przykłocki.

Do zobaczenia w sobotę, 25 kwietnia o godzinie 11.00 na naszej stronie na Facebook’u: www.facebook.com/teatrkameralnybdg

 

Sztafeta online „Poczytaj mi” w sobotę, 28 marca o godz. 11.00

Drodzy Widzowie!

Wiemy, że czekacie na kolejne spotkanie z cyklu „Poczytaj mi”. A skoro nie możemy teraz spotkać się osobiście, to spotkamy się online podczas transmisji internetowej na żywo! Będzie to też okazja, żeby spędzić ten czas w większym gronie zarówno po jednej jak i po drugiej stronie ekranu.

Spotykamy się w sobotę, 28 marca o godz. 11.00!

Tym razem usłyszycie treść całej książki a będzie to „Sprzedam mamę” autorstwa Care Santos.

Wydarzenie będzie wyjątkowe, dlatego udział w nim wezmą wszyscy aktorzy, którzy byli naszymi gośćmi podczas poprzednich trzech spotkań.

Pałeczkę w czytelniczej sztafecie będą sobie przekazywać: Roma Gąsiorowska, Mateusz Damięcki, Tomasz Sapryk, Iga Jambor-Skupniewicz, Karolina Kasprzak, Sara Lech, Martyna Matoliniec, Karolina Suchodolska i Łukasz Przykłocki.

Serdeczne podziękowania dla Wydawnictwa Tatarak za udzielenie zgody na performatywne czytanie całej książki w przestrzeni publicznej.

Transmisja Sztafety online odbędzie się na stronie Teatru na portalu Facebook: www.facebook.com/teatrkameralnybdg

Zapraszamy przed ekrany!

/Autorem grafiki jest Maciej Mizgalski/

Zarządzenie o pracy zdalnej pracowników Teatru Kameralnego

Informujemy, że zgodnie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Teatru w dniach 16.03.- 27.03.2020 roku pracownicy Teatru podejmą pracę zdalną. W związku z tym biuro Teatru, które mieści się w Centrum Kongresowym Opery Nova w podanym terminie będzie nieczynne.

Jednocześnie informujemy, że w podanym terminie możliwy jest kontakt z pracownikami Teatru w godzinach urzędowania, tj. 8.00-16.00 pod numerami telefonów i za pośrednictwem poczty elektronicznej podanymi na stronie Teatru.

Poniżej treść zarządzenia Dyrektora Teatru:

ZARZĄDZENIE DYREKTORA