Ogłoszenie o wyborze oferty dot. druku materiałów promocyjnych Teatru

Teatr Kameralny w Bydgoszczy ogłasza, iż w odpowiedzi na nadesłane oferty dotyczące druku materiałów promocyjnych Teatru, wyłonił firmę, z której usług będzie korzystał.

W załączniku znajduje się ogłoszenie o wyborze oferty w trybie nieprzetargowym.

Dziękujemy wszystkim firmom, które skierowały do nas swoje oferty.

Ogłoszenie o wyborze oferty w trybie nieprzetargowym