Informacja o zakończeniu naboru do zespołu artystycznego Teatru Kameralnego w Bydgoszczy

Informujemy, że zakończony został nabór do zespołu artystycznego Teatru Kameralnego w Bydgoszczy, który został ogłoszony 24 stycznia 2020 roku.

W I etapie rozpatrzono 150 aplikacji, które wpłynęły do Teatru.

Do II etapu zostało zakwalifikowanych 87 osób.

Po przeprowadzeniu audycji online do III etapu zaproszono 18 osób.

Trzeci i ostatni etap rekrutacji odbył się 18 maja 2020 roku w Bydgoszczy. Na rozmowę stawili się wszyscy zaproszeni kandydaci.

Komisja w składzie: Anna Domżalska, Arkadiusz Klucznik, Mariusz Napierała oraz Agnieszka Jagiełło (sekretarz komisji) postanowiła, że rekomenduje wymienione osoby jako kandydatów zaproszonych do zespołu aktorskiego Teatru Kameralnego w Bydgoszczy:

  1. Katarzyna Chmara
  2. Katarzyna Domalewska
  3. Mateusz Feliński
  4. Iga Jambor-Skupniewicz / od 01.01.2021
  5. Sara Lech
  6. Michał Pieczatowski
  7. Alicja Pietruszka
  8. Łukasz Przykłocki
  9. Michał Rybak
  10. Julia Rzepecka