Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. edukacji

Teatr Kameralny w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalista ds. edukacji.

Teatr Kameralny w Bydgoszczy jest nowo organizowaną i prowadzoną przez Miasto Bydgoszcz samorządową instytucją kultury. Głównym celem działalności jest wystawianie przedstawień teatralnych, realizacja działań edukacyjnych oraz innych projektów o charakterze teatralnym adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku specjalista ds. edukacji należeć będzie przede wszystkim:

 • Opracowanie programu zajęć edukacyjnych adresowanych do różnych grup odbiorców;
 • Stała współpraca z wszystkimi działami Teatru oraz doangażowanymi realizatorami i artystami w zakresie edukacji teatralnej;
 • Budowanie i rozwój relacji pomiędzy widzami a Teatrem;
 • Prowadzenie cyklicznych i niecyklicznych zajęć warsztatowych;
 • Angażowanie zewnętrznych realizatorów cyklicznych i niecyklicznych zajęć warsztatowych;
 • Prowadzenie stałej współpracy z instytucjami zajmującymi się edukacją teatralną oraz z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji teatralnej;
 • Współtworzenie wniosków aplikacyjnych o granty.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe w zakresie pedagogiki teatru;
 • Znajomość specyfiki funkcjonowania teatru instytucjonalnego;
 • Minimum dwuletnie doświadczenie pracy w roli pedagoga teatru;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury i placówkami kulturalno-oświatowymi;
 • Doświadczenie w tworzeniu wniosków aplikacyjnych o granty na realizację projektów;
 • Dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowych atutem.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od 16 sierpnia 2020 roku w organizowanym zespole nowo powstałego teatru;
 • Udział w ciekawych projektach kulturalnych i edukacyjnych;
 • Przestrzeń do własnego rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych;
 • Stabilność zatrudnienia.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

a.jagiello@teatrkameralny.com w tytule maila wpisując: CV edukacja.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 maja 2020 roku.

Teatr zastrzega sobie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 • CV wraz ze zdjęciem i z zapisem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji Teatru Kameralnego w Bydgoszczy,
 • list motywacyjny,
 • podpisaną odręcznie treść oświadczenia dostępną poniżej (Zgłoszenia bez podpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane podczas procesu rekrutacji.)

 

Kandydaci proszeni są o podpisanie i dołączenie do maila poniższego oświadczenia:

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Kameralny w Bydgoszczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.
 3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 12 miesięcy. (*Niewłaściwe proszę skreślić.)
 4. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Kameralny w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Grodzka 14-16, 85-109 Bydgoszcz, tel. 885904192).
 5. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 9. Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 885904192, biuro@teatrkameralny.com.

 

Treść ogłoszenia do pobrania:

treść ogłoszenia_specjalista ds. edukacji_Teatr Kameralny