Strona główna

Teatr Kameralny w Bydgoszczy powstał w kwietniu 2019 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy.

Pracami Teatru kieruje Dyrektor Teatru, Mariusz Napierała, który po wygraniu konkursu został powołany na to stanowisko w listopadzie 2019 roku. Od tego momentu rozpoczęła się budowa zespołu Teatru oraz jego programu artystycznego
i edukacyjnego.

W swojej ofercie programowej Teatr Kameralny realizuje wydarzenia adresowane w szczególności do najmłodszych widzów – dzieci i młodzieży. Nie zabraknie wydarzeń dla dorosłych a także seniorów.

Do czasu ukończenia budowy siedziby Teatru przy ulicy Grodzkiej biuro Teatru mieści się w Centrum Kongresowym Opery Nova przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 5.

 

Partnerzy Teatru Kameralnego w Bydgoszczy: